1. Homepage
  2. Voor Leden

Auteursrecht

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als u uw foto’s op internet zet of als u een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:

> auteurs- en portretrecht (pdf)
> modelcontracten (doc)
> auteurs- en portretrecht (ppt)

Auteursrecht inzendingen Fotobond-leden

Naar aanleiding van vragen van onze leden over de bescherming van foto's op de website en social media, hebben wij het volgende beleid ontwikkeld. Sinds november 2018 worden foto's die op de website worden geplaatst of in albums waarnaar de website doorlinkt, verkleind tot 2000 pixels aan de lange kant op 72 dpi. Bovendien worden zij voorzien van een watermerk: "Op deze foto rust auteursrecht". 

Daarmee volgen wij het beleid zoals dat ook wordt gehanteerd bij de Dupho. DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Wij hebben er niet voor gekozen om de rechtermuistoets onbruikbaar te maken, omdat via screenshots foto's alsnog op redelijke grootte zijn op te halen. 

Voor foto's die voor wedstrijden worden ingezonden, gelden de formaten zoals die bij de wedstrijd zijn aangegeven. Bij plaatsing op de website worden deze foto's ook zo behandeld als in het bovenstaande is aangegeven. 

[foto: Maarten van Dam]