1. Homepage
  2. Voor Clubs

Leden werven en houden

Een fotoclub wil graag regelmatig nieuwe leden binnen de club welkom heten. En de club wil graag dat die mensen hun eigen plaats vinden en enthousiast worden én blijven. In onderstaand infobulletin vindt u hierover meer informatie.
> infobulletin: Leden werven en behouden  
> bijlage: PR en programma 

Hoe gaat uw club om met veranderingen? 

En wat kunt u bijvoorbeeld doen als het ledental erg hoog wordt?
> infobulletin: Diversiteit en veranderingen
> bijlage: Diversiteit bij de fotoclub

Verenigingsscan

Soms vraag je je als (bestuurs)lid af: “Wat willen we eigenlijk binnen onze club?”. Of: “Hebben we de organisatie zo op orde dat we aandacht geven aan de belangrijkste aspecten van ons clubleven?”.

Een verenigingsscan kan dan uitkomst bieden: 
> infobulletin: De verenigingsscan  
> bijlage: Vragenlijst bij verenigingsscan
> bijlage Verenigingsscan, vragenlijst en scores (Excel)

foto: Wim Hoogveld