1. Homepage
  2. Voor Clubs

Fotoclub beginnen

Wat komt er kijken bij het starten van een fotoclub? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht mag worden? En: 'Wie is eigenlijk de baas in onze club?'.
> Stappenplan: een fotoclub in oprichting  
> De formele organisatie van een fotovereniging 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Verenigingen hebben in bijna alle gevallen statuten nodig. De model statuten bieden een goed handvat als start en in veel gevallen kunnen de model statuten geheel voldoen. Naast statuten is er bij verenigingen bijna altijd sprake van een Huishoudelijk Reglement (HHR). Een HHR is niet wettelijk vereist, het is echter wel praktisch voor bestuurders en leden.

> model Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Brochure 

De Fotobond heeft een brochure die bondig samenvat wat voor uw club de toegevoegde waarde is van de Fotobond. > klik hier voor de pdf. Op aanvraag (ledenadministratie@fotobond.nl) worden de brochures gratis toegezonden. Ook handig als u leden wilt werven voor de fotoclub.

Fotoclub aanmelden bij de Fotobond?

Wilt u uw club aanmelden bij de Fotobond, download dan het inschrijfformulier en stuur dit ingevuld naar ledenadministratie@fotobond.nl.

foto: René Tips