1. Homepage
  2. Over Fotobond

Vergaderingen Fotobond

Dagelijks Bestuur vergadering

Het Dagelijks Bestuur komt meerdere malen per jaar samen.

Fotobond bestuursvergadering
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering van het Fotobond bestuur (Bondsbestuur+) plaats.
Daaraan nemen het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van de Afdelingen en de voorzitters van de Taakgroepen deel.

Algemene Ledenvergadering
De Fotobond houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarvoor de bestuursleden van de fotoclubs en de Afdelingen worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten met betrekking tot het werk van de Fotobond genomen. Deze besluiten worden door het Fotobond bestuur ter uitvoering opgedragen aan het Dagelijks Bestuur.
> klik hier voor informatie over de ALV 2019

Vergaderdata 2020

Datum Bestuur Activiteit Locatie
20-01-2020 Dagelijks Bestuur voorbereiding Bondsbestuur+ #1 -
17-02-2020 Landelijke groepen en Dagelijks Bestuur jaarplannen Landelijke groepen De Amershof, Amersfoort
17-02-2020 Dagelijks Bestuur voorbereiding Bondsbestuur+ #2 De Amershof, Amersfoort
14-03-2020 Bondsbestuur+ beleid / jaarverslag / begroting De Amershof, Amersfoort
16-03-2020 Dagelijks Bestuur voorbereiding ALV #1 -
06-04-2020 Dagelijks Bestuur voorbereiding ALV #2 -
25-04-2020 Algemene Leden Vergadering beleid / jaarverslag / begroting De Amershof, Amersfoort
04-05-2020 Dagelijks Bestuur - -
15-06-2020 Dagelijks Bestuur - -
06-07-2020 Dagelijks Bestuur afdelingsbegrotingen -
24-08-2020 Dagelijks Bestuur vaststellen jaarplannen / begrotingen / voorbereiding BB+ #1 -
21-09-2020 Taakgroepen en Dagelijks Bestuur jaarplannen / begrotingen Taakgroepen De Amershof, Amersfoort
19-10-2020 Dagelijks Bestuur voorbereiding Bondsbestuur+ #2 -
09-11-2020 Dagelijks Bestuur - -
21-11-2020 Bondsbestuur+ begroting / beleid De Amershof, Amersfoort
14-12-2020 Dagelijks Bestuur - -