Vacatures

De Fotobond heeft op korte termijn enkele interessante functies beschikbaar voor leden die de Bond een warm hart toedragen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden toegenomen en dat zien we graag terug in de besturen en commissies, maar uiteraard zijn mannen evenzeer welkom. Wilt u hiermee bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie die de Fotobond is? Of kent u een lid dat we hierover kunnen polsen? 

Klik hieronder op de grijze balkjes voor meer informatie over de vacatures.

De taakgroep Wedstrijden en Exposities zoekt coördinatoren Foto Individueel en Documentaire Fotografie. Je werkt in een team en denkt mee over de ontwikkelingen van wedstrijden en exposities binnen de Fotobond.

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan het organiseren van wedstrijden, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. Heeft u  belangstelling en wilt u meer weten? Stuur dat een mail naar wedstrijden@fotobond.nl

De taakgroep Opleidingen & Sprekers zoekt mensen met een warm hart voor de ontwikkeling van de vrijetijdsfotograaf. Vindt u het belangrijk dat de leden van de Fotobond zich kunnen blijven ontwikkelen? En wilt u daarbij betrokken zijn? Dan is de taakgroep Opleidingen & Sprekers op zoek naar u! Wij zoeken mensen die actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de vrijetijdsfotografie.
Passie voor de fotografie is vanzelfsprekend. Skills op het gebied van het ontwikkelen van educatieve activiteiten, communicatieve vaardigheden, ervaring met social media, een doener en een denker zijn belangrijke zaken voor enthousiastelingen die ons team willen versterken.
De taakgroep vergadert ongeveer 6 keer per jaar in het midden van het land en heeft daarnaast wanneer nodig contact via Skype.

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan de activiteiten van de taakgroep, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. Heeft u  belangstelling en wilt u meer weten? Stuur dat een mail naar opleidingen@fotobond.nl.


Ter versterking van ons webteam zoeken wij een webredacteur/ assistent-webmaster.
De taken van deze webredacteur zijn o.a.:

- Plaatsen van artikelen en nieuwsberichten op fotobond.nl 
- Plaatsen van foto’s op de website·     
- Afdelingen ondersteunen bij het beheer van hun webpagina op fotobond.nl.·       
- De algemene mailbox van de Fotobond beheren, vragen afhandelen of doorsturen naar bestuur of taakgroepvoorzitters         
- Onderwerpen verzamelen voor de maandelijkse nieuwsbrief i.o.m. bestuur en taakgroepvoorzitters,  de nieuwsbrief redigeren en waar nodig ondersteunen bij de verzending.

Enige kennis van het beheer van websites is voor deze functie een voordeel. Ons Content Management Systeem (Wagtail) is eenvoudig te leren. Tijdsinvestering is gemiddeld ongeveer een half uur per dag. Redacteuren dienen lid te zijn van de Fotobond.

Heb je belangstelling of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op via webmaster@fotobond.nl.


Wij zoeken een redacteur voor de Facebook-pagina. De pagina wordt dagelijks gevuld met een item over fotografie, afkomstig van internet. Omdat het een pagina betreft, kunnen berichten in het vooruit worden gepland, waardoor de taakbelasting te overzien is. Tijdsinvestering ongeveer een uur per week. De huidige redacteuren doen het werk om en om één maand. 

Heb je belangstelling of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op via webmaster@fotobond.nl.

Meer dan ooit verloopt de informatievoorziening binnen de Fotobond langs digitale weg. Binnen je fotoclub gaan er veel mailtjes rond en de website is niet meer weg te denken. Ook binnen de landelijke Fotobond gaat dat zo. Sinds anderhalf jaar verschijnt er van ons blad In Beeld een digitale versie, met extra toegevoegd fotomateriaal. In 2020 verschijnt zelfs één uitgave van In Beeld uitsluitend digitaal, in twee edities. Het is niet gezegd dat de gedrukte versie verdwijnt. Maar we gaan wel enkele extra digitale uitgaven maken. En waarschijnlijk wordt de nieuwsbrief uitgebreid met artikelen.

Om dit in eigen beheer te kunnen doen hebben we al twee leden bereid gevonden om de aangeleverde kopij om te zetten naar het digitale blad. Maar omdat we bij ziekte of drukte niet willen vastlopen, zoeken we nog een lid dat hieraan wil meewerken.

We zoeken iemand die makkelijk met de computer omgaat en die de teksten en foto's die worden aangeleverd, in de digitale uitgave verwerkt. Het vergt geen specifieke ICT-kennis, maar het helpt wel als je gevoel hebt voor opmaak en tekstverdeling en als je het fotomateriaal kunt schalen naar de vereiste resolutie. Het werk wordt gedaan vanachter je eigen computer. Vergaderen is niet nodig en we zorgen voor een introductie voor de werkzaamheden en het leren werken met het opmaakprogramma Diziner, dat gebaseerd is op Wordpress. De omvang van het werk is beperkt. Leuk, toch?

Stuur dan een mailtje aan voorzitter@fotobond.nl en dan bel ik u daarna. Of bel me rechtstreeks: 06-54 62 15 72 (Oege Lam).

We zoeken iemand die verstand heeft van verzekeringen. De Fotobond heeft een paar verzekeringen lopen: een aansprakelijkheidsverzekering voor alle besturen (ook die van de fotoclubs) en verzekeringen voor camera's en tentoonstellingen. De omvang van het werk is beperkt: Loop de polissen eens door, kijk of de bestaande informatie aan de leden verbeterd kan worden en beantwoordt de vragen die we hierover een paar keer per jaar krijgen van leden. Ook het contact houden met onze assurantieadviseur Smeink Assurantiën hoort tot dit werk. Het wordt geheel vanuit huis gedaan.

Heeft u ervaring met verzekeringen en wilt u als lid actief bijdragen aan de organisatie van de Fotobond? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@fotobond.nl en dan bel ik u daarna. Of bel me rechtstreeks: 06-54 62 15 72 (Oege Lam).