1. Homepage
  2. In the picture

Informatie voor de curator-van-de-week

De taak van de curator bestaat uit:

  1. Het bedenken van het thema.
  2. Het selecteren van vijf foto's uit de inzendingen.

Hieronder worden deze taken toegelicht.

1. Het bedenken van het thema

De curator bedenkt een thema, waaraan de foto's in 'zijn' week moeten voldoen. Daarbij wordt sterk geadviseerd om te werken binnen een structuur die we de Ideeën generator noemen. Die structuur bestaat uit drie elementen (onderwerp – emotie – beeldelement) die uitgeschreven worden tot een korte zin. Die drie elementen maken eindeloos veel combinaties mogelijk.

Ideeën generator                                           

Onderwerp Emotie Beeldelement
Portret in vrolijke kleur
Landschap in stille vormen
Fantasie in verrassende techniek
Object in stemmig verhaal
Stad, Architectuur in chaotisch perspectief
Actie, gebeurtenis in humoristisch licht
Mens in artistieke manipulatie
Abstract in sterke structuren
Natuur, plant en dier in onverwachte context
Sport In bijzondere sfeer
Straat In minimalistische compositie
Naakt In contrasterend ritme

De hier genoemde woorden bij Onderwerp en Beeldelement geven vrijwel alle mogelijkheden weer die bij foto's kunnen spelen. Het onderdeel Emotie is in principe onbeperkt aan te vullen.

Toepassing van deze regels voorkomt dat er veel te breed wordt gewerkt ('vakantie', straatfotografie', 'architectuur') en vorm iets meer een uitdaging.

(Als de curator vragen heeft over de omschrijving van het thema kan hij contact opnemen met het bestuurslid fotografie: Tom Meerman, fotografie@fotobond.nl).

Daarnaast kan de curator nog een korte toelichting geven op het geformuleerde thema, maar niet meer dan nodig is voor een goed begrip.

Tenslotte stelt de curator zich kort voor. Daarbij kan een link worden opgenomen naar informatie die elders op de website van de Fotobond staat. Probeer het totaal te beperken tot ca. 100 woorden, maximaal 120.

Voorbeeld (98 woorden):

Nieuw thema: Schaduwen in contrasterend zwartwit 

Schaduwen ontstaan in een spel van licht dat geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden. Vaak is er ook sprake van veel contrast. En wat is er mooier dan om dat in zwartwit te laten zien. Een schaduw is iets dat maar een moment duurt, dus vang het in een (zwartwit) foto! 

Curator voor deze editie is Marcel van Balken. Marcel is lid van Fotogroep AurorA in Vinkeveen en Fotokring Uithoorn en daarnaast coördinator voor de landelijke FIAP groep van de Fotobond, die ten doel heeft meer aandacht te geven aan de internationale fotografie.

Het gekozen thema en de eventuele omschrijving ervan worden doorgegeven aan de beheerder.

In de kop van elke editie van In the picture (zowel in de nieuwsbrief die wordt rondgezonden als in het magazine waarnaar wordt doorgeklikt) worden bovenaan vermeld het thema dat geldt voor de foto's die die week worden getoond ('Thema dit nummer: Mens in een humoristisch verhaal') en het thema waarvoor op dat moment kan worden ingezonden ('Inzenden volgende thema: Fantasie in verrassende techniek'). Bij doorklik naar het eigenlijke magazine komt ook de eventuele toelichting op het inzendthema naar voren.

2. Het selecteren van vijf foto's uit de inzendingen

Na de inzendtermijn stuurt de beheerder de ontvangen foto's per WeTransfer naar de curator. Die heeft twee dagen de tijd om daaruit vijf foto's te selecteren. Daarbij baseert de curator zich op eigen inzicht of de gekozen foto ‘in de etalage’ past. Verrassing, afwisseling, ruime interpretatie, inspiratie, beeldkracht, vernieuwing, etc. dat zijn kenmerken die op de keus van de curator van toepassing mogen zijn. De binnen de Fotobond ‘gebruikelijke’ kwaliteitscriteria zijn hier niet leidend.

De curator kan desgewenst een korte toelichting geven op de keus die hij/zij gemaakt heeft. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een soort fotobespreking plaatsvindt. Zeg liever iets over wat bij de inzendingen opviel en waar de keuze door werd bepaald.

De vijf foto's en de eventuele toelichting worden door de curator per mail of WeTransfer gemaild naar de beheerder: inthepicture@fotobond.nl . Die zoekt zo nodig de naam erbij van de fotoclub waarbij de fotograaf lid is (of gebruikt de vermelding 'persoonlijk lid') en zorgt voor doorzending naar de opmaker van het magazine en de nieuwsbrief.

Geef ook aan welke foto (bij voorkeur een liggende foto) bovenaan in het magazine wordt geplaatst; die foto komt vanzelf ook in de mail naar de leden.

Tot nader bericht treedt als beheerder op: Oege Lam, inthepicture@fotobond.nl  of 06-54 62 15 72.

> download hier bovenstaande informatie voor curatoren 

> zie ook het reglement Deelname Fotobond In the picture