1. Homepage
 2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Fotobond | afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter, ( 06 83333431 ) :  voorzitter.afd07@fotobond.nl

Rien van Dam-Baggen, secretaris ( 0343 442060 ) :  secretaris.afd07@fotobond.nl

Richard van Driel, penningmeester, ( 0652313580 )  penningmeester.afd07@fotobond.nl

Vijf met Samenhang 2020

Uitslag en bespreking door de jury

Marcel Borgstijn winnaar 5msh 2020

Ook in 2020 organiseerde onze Afdeling de wedstrijd (Serie van) Vijf met Samenhang. Voor het eerst waren we overgestapt naar uitsluitend digitale fotobestanden en hoewel de jury ons een vooruitziende blik toeschrijft, zal duidelijk zijn dat we déze gang van zaken niet hadden kúnnen voorzien. Immers door de beperkende maatregelen van het kabinet vanwege het coronavirus werd onze digitale aanpak een voordeel voor de wedstrijdafhandeling, want de juryleden Diana Bokje en Hans Brongers konden nu voortvarend thuis aan de slag met de (anonieme) series en er hoefde niet heen en weer gesleept te worden met 76 series afgedrukte veelal in passe-partout. foto's. Overigens jureerden de juryleden de series als  vijf afzonderlijke foto's plus alle vijf de foto's in één bestand.

Zoals we in In de Kijker voorjaar 2020 al hadden laten weten, hebben we de besprekingsavond moeten afgelasten. Om de live bespreking in Zeist te "vervangen" hebben Hans en Diana een juryrapport voor ons opgemaakt waarin ze terugkijken op de wedstrijd en wat hen opviel bij het jureren. Verder hebben ze op ons verzoek elke serie (nog steeds anoniem) van compact commentaar voorzien en dat commentaar hebben we onder de betreffende serie gezet, nu uiteraard voorzien van de naam van de fotograaf.

Klik hier om de jurybespreking te downloaden.


Het gevolg is dat nu iedereen op de website het commentaar van de jury per serie kan lezen, of je nu mee hebt gedaan of niet, terwijl je er evenmin  voor naar de besprekingsavond hoefde te komen om  je eigen serie te kunnen horen bespreken.
 Zowel het Afdelingsbestuur als onze wedstrijdcoördinator voor deze wedstrijd Frans Albers zijn heel blij geweest met deze jury. Beide juryleden hebben heel hard gewerkt, waren bereid om wat wij bedachten - alles was immers nieuw - uit te proberen en daarna ons van feedback te voorzien en dat alles in een heel prettige sfeer. Dank je wel Diana en Hans voor jullie fantastische werk en inzet!

Dan bedanken we natuurlijk ook Frans Albers, die opnieuw bereid was, net als vorig jaar, ons bij te staan in deze grote opgave, want Vijf met Samenhang is een grote wedstrijd. Frans is geheel verantwoordelijk voor de mooie lay-out waarin de jury de series voorgeschoteld heeft gekregen voor de jurering  en tevens kunnen we ook alle credits aan hem geven voor de wijze waarop de series met het commentaar van de jury bijgaand gepresenteerd worden.  Chapeau, Frans! Je hebt machtig werk geleverd. We zijn blij dat je wilde inspringen!

En dan de uitslag, want daar gaat het de deelnemers natuurlijk om:

Klik hier om de uitslag te downloaden.

 1. Marcel Borgstijn van CFC Lek en Licht met 17.5 pt
 2. Valerie Welch van FC Eemland met 17 pt
 3. Drie deelnemers op de 3e plaats met elk 16.5 pt, op alfabetische volgorde van de voornaam
  - Cees Snel van FG Fotogein
  - Dick Jeukens van FG De Essentie en
  - Pauli Gerritsen van FC Eemland.

Allemaal gefeliciteerd met de bereikte resultaten.

De voorzitter van de Afdeling Ruud Slot is de Henk Ros Trofee voor de beste serie op zondagavond 19 april bij Marcel thuis op gepaste afstand gaan uitreiken. Jammer dat Marcel door de omstandigheden niet in een volle zaal de hem toekomende eer voor zijn serie kan krijgen. Vermeldenswaard is overigens nog wel dat hij in 2014 ook al Vijf met Samenhang heeft gewonnen.  foto winnaar 5mS met trofee 250px.jpg
De certificaten voor de winnaars worden bij hen thuis gebracht  dan wel per post toegestuurd.
Over de rest van de uitslag: de 25 series/fotografen  met de hoogste scores zijn elk met hun concrete puntentotaal in de uitslagenlijst opgenomen. Van de overige 51 deelnemers zijn de puntentotalen op alfabetische volgorde van de voornaam in twee categorieën ondergebracht: de deelnemers met 13 en 12 punten in één categorie en de deelnemers met 11 en 10 punten (die van een of beide juryleden een 5 hebben gekregen) in de andere categorie.

In de uitslag is tevens een kolom opgenomen waarin aangegeven staat welke fotografen worden voorgedragen voor de selectie voor de Salon Foto Nationaal. Zij kunnen in mei een uitnodiging verwachten om voor deze Salon een serie in te sturen waarmee ze kunnen meedingen naar een plaats op de Salon.

Al  met al was het voor de organisatie en de jury een spannend gebeuren. We hopen dat clubs en deelnemers zich achteraf kunnen vinden in de wijze waarop wij als Afdeling - ondanks de belemmerende omstandigheden - hebben geprobeerd er tóch een mooie wedstrijd van te maken. Het schijnt dat we met onze aanpak landelijk voorop  hebben gelopen. Ik weet niet wat dat waard is, maar als Afdelingsbestuur kijken we in ieder geval  terug op een bijzondere Vijf met Samenhang, een die qua spanning en mate van improvisatie niet snel geëvenaard zal worden, hopen en verwachten we. Maar ... we hebben veel geleerd, en we hopen dat zich dat in volgende jaren uitbetaalt.

Rien van Dam-Baggen,  secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi
april 2020
(foto: Ruud Slot)

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.

Opleidingen 2020 -2021

Helaas, de voor 2020-2021 geplande opleidingen:

 • cursus/mentoraat Beeldstijl door Peter van Tuijl
 • cursus Flitstechnieken door Johan Huizing en
 • cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk

worden afgeblazen wegens gebrek aan deelnemers.

De eerste deadline was met opzet kort na de aankondiging gekozen. Dan konden we al in het voorjaar zekerheid geven aan docenten en cursisten. Maar dat leverde niet veel aanmeldingen op. Om meer ruimte te geven aan de aanmelders - het zijn beslist onzekere tijden - hebben we de deadline nog
met méér dan een maand uitgesteld en ook hebben we de voorzitters aangeschreven om de cursussen ook nog eens aan te bevelen in hun club.

Geen van deze acties leidde tot het minimale aantal benodigde deelnemer per cursus, moesten we half juni constateren en dus zijn alle drie de cursussen, zoals gezegd, gecanceld. Niet alleen vervelend voor de deelnemers maar ook voor de docenten en we hopen dan ook dat de laatsten in de toekomst
toch weer bereid zijn cursussen binnen onze Afdeling te geven.

Degenen die zich hebben aangemeld én hebben betaald krijgen hun geld terug.

In september zullen we opnieuw bekijken wat de kabinetsmaatregelen dan toelaten en hoe en wat we dan nog kunnen organiseren. Misschien workshops, maar we houden ons ook aanbevolen voor suggesties van de kant van de leden of clubbesturen.

Het zou het eerste jaar sinds heel lang zijn dat de Afdeling geen opleiding organiseert en dat willen we graag voorkomen!

Uitnodiging

voor de opleidingen  2020-2021

van Afdeling Utrecht - 't Gooi 

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de opleidingen die de Afdeling Utrecht -'t Gooi in het komende seizoen 2020-2021  gaat organiseren voor haar fotografen.

Waar gaat het om?

Een mentoraat en twee cursussen, te starten najaar 2020

Mentoraat/Cursus : Beeldstijl en eigen werk door Peter van Tuijl
In dit trainingstraject zal onder begeleiding van docent/bondsmentor Peter van Tuijl in vijf woensdagavonden gewerkt worden aan een serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus/training is gericht op de vergroting van kennis en kunde m.b.t. beeldstijlen.
Aan de hand van theorie, praktische oefeningen (op avonden 1 en 2) en het zelf werken aan, en het afronden van  een serie met herkenbare beeldstijl (op avonden 3, 4 en 5).
Deze bijeenkomsten, voor de gevorderde fotograaf, staan in het teken van de inhoud en het (verder) ontwikkelen van een ‘eigen fotografisch handschrift’. Technische kennis wordt bekend verondersteld.
Het gaat om vijf bijeenkomsten om de 6 weken plus een eindpresentatie, in Vianen, op woensdagavonden in de periode van begin oktober 2020 tot eind april 2021. Kosten 130 euro. Let op: Hier zijn de 6e avond en een boekje bij inbegrepen!
Bekijk voor de gedetailleerde informatie over dit mentoraat de bijlage

Info over mentoraat Beeldstijl Peter van Tuijl

Twee cursussen, te starten najaar 2019

Cursussen zijn geen mentoraten. Ze gaan over technische fotografische vaardigheden, maar kunnen ook gaan over vaardigheden in het spreken en beoordelen van foto´s.

Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing

Johan gaat met de deelnemers aan het werk om in vijf bijeenkomsten het gebruik van de flitser met name in daglicht en buitensituaties onder de knie te krijgen. In de cursus wordt de theorie afgewisseld met ter plekke oefeningen met de flitser. Ook krijgen de deelnemers concrete opdrachten mee om het geleerde in de praktijk te brengen. De uitgevoerde opdrachten worden in de bijeenkomsten in de groep besproken.     

Het gaat om vijf bijeenkomsten om de 6 weken, in Vianen, op woensdagavonden in de periode van in oktober 2020 tot half april 2021. Kosten 95,- euro.
Bekijk voor de gedetailleerde informatie over deze cursus de bijlage

Info Flitstechnieken 2020-2021

Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk

In de cursus Jureren binnen clubs gaat Harry in vier bijeenkomsten aan het werk met het leren van vaardigheden voor het jureren van clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen. In de cursus wordt de theorie aangeboden aan de hand van praktische opdrachten waarbij de deelnemers betrokken worden. Ook tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus krijgen de deelnemers een document met tips.

Het gaat om vier cursusavonden om de ca 4 weken, in Vianen op  woensdagavonden, van eind september en tot half december 2020 achter de rug. Kosten € 85,- .

Bekijk voor de gedetailleerde informatie over deze cursus de bijlage

Info Jureren in clubs 2020

Voor aanmelding inclusief betaling, plaats van de cursus en cursusdata verwijs ik jullie graag naar de informatie van de betreffende cursus in de bijlage.

Namens het Bestuur van de Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond

Rien van Dam-Baggen, secretaris

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

‘In de Kijker’